HYDROMETTE  BL Compact

Merací rozsah drevo:
6 až 25%
Merací rozsah stav. materiál: 0,4 - 6%

Elektronický vlhkomer na rôzne druhy dreva ako aj ľahké omietky a tepelnoizolačné materiály. Výmenné meracie hroty umožňujú meranie vlhkosti v rezive, doskách, preglejke, lisovaných.doskách, do max.hrúbky 25 mm, ako aj sadrových dosiek a ľahkých poterov. Prístroj umožňuje pamäť max. a min. meraných hodnôt, 4 skupiny druhov dreva, 5 druhov stavebných materiálov, zobrazuje meranú teplotu.

cena   € - 176,00
( bez DPH )
Obj.č. - 12010