HYDROMETTE  BL Compact B2

Merací rozsah:
0 - 100
Merací rozsah: 0,3 - 6,0%
Merací rozsah: 0,3 - 4,0 CM%

Elektronický dotykový vlhkomer na stavebné materiály.

Prístroj pracuje stanovením dielektrickej konštanty na vysokofrekvenčnom princípe.

Vhodný na meranie betónových podkladov, podláh, stien a pod.

Prístroj je vybavený akustickým signálom pri prekročení nastavenej hodnoty vlhkosti.

cena   € - 296,00
( bez DPH )
Obj.č. - 12030