HYDROMETTE  BL H40

Merací rozsah:
5 - 40%

-20 - +40 °C tepl. kompenzácia

Elektronický vlhkomer na všetky druhy dreva.

Precízne meranie vlhkosti reziva, drevodosák, dýhy a lepených dosák do hrúbky 180 mm.*

*podľa vhodnej pripojiteľnej elektródy

cena   € - 223,00
( bez DPH )
Obj.č. - 111100