FMP-2 je kompaktný vyhodnocovací a ukazovací prístroj, ktorý v spojení s osvedčenými sondami na meranie vlhkosti firmy Werne & Thiel, meria vlhkosť ako aj teplotu materiálu.


FMP-2 nielen spracováva merané signály ale aj vytvára potrebné napájacie napätia, takže nie sú potrebné externé zdroje napájania.
Pri dvojkanálovom vyhotovení možno k FMP-2 pripojiť dve meracie sondy vlhkosti a teploty.


FMP-2 sa intuitívne a jednoducho obsluhuje cez dotykovú obrazovku s veľkým LCD grafickým displejom.
Pre každú meraciu sondu možno metódou Teach-In vytvoriť až 5 kalibračných kriviek so 40 kalibračnými bodmi. Krivka sa z kalibračných bodov vytvára lineárnou interpoláciou.
Všetky kalibračné body možno komfortne editovať či už v kalibračnej tabuľke alebo priamo v zobrazenej kalibračnej krivke.
V režime zapisovača merania možno zobrazovať priebeh signálu meranej vlhkosti.
Toto prehľadné grafické zobrazenie meraného signálu je počas kalibrácie a uvádzania do prevádzky veľmi užitočné.
V režime manuálnej hodnoty možno nastaviť ľubovoľnú vlhkosť materiálu.
Štandartne je FMP-2 dodávaný so vstupným signálom so sondy FSV 0 - 10V a výstupným analógovým signálom 0 - 20mA alebo 4 - 20mA. FMP-2 komunikuje cez USB alebo RS485.

Cena: Pre konkrétne prevedenie na dotaz, prosím kontaktujte nás !