Meracie sondy typu FS1 - FSV - FSA

sa používajú na kontinuálne meranie obsahu vlhkosti v pevných a sypkých materiáloch. Spolu s meracím procesorom FMP-2 dávajú výstupný analógový signál na ďalšie spracovanie na PC v technologickom procese. Zabudovaný alebo samostatný snímač teploty na objednávku.