HYDROMETTE  COMPACT B

  Merací rozsah   0 až 100 dig. zn.
Určenie váhového % a CM % vlhkosti meraného druhu materiálu, podľa tabuľky. Meria nedeštruktívnou metódou, určený na rýchle a pohotové meranie vlhkosti betónových podláh, cementových poterov, stien a pod. Vhodný pre stavbárov a dodatočné úpravy interiérov stavieb.
cena   € - 137,00
( bez DPH )
Obj.č. - 2030