Merací rozsah
0...1000ppm koncentrácie CO
Zobrazovacie rozsahy
0...1000ppm koncentrácie CO
0...1250mg/m3 koncentrácie CO
0...60% CO Hb
Rozlíšenie 1 ppm, 1 mg/m3 alebo 0,1%CO Hb
Životnosť senzoru min 5 rokov pri vhodnom používaní
Presnosť v rozsahu 0...500 ppm
Displej cca 11 mm vysoký
Menovitá teplota 25°C
Prevádzkové podmienky
-10...+50°C 15-90 r.v.
Skladovacia teplota
-10...+50°C
Napájanie
batéria 9V - typ IEC 6F22

externe 10.5 - 12V
Rozmery
142x71x26mm
Hmotnosť
155g