Meracie rozsahy -65,0...+199,9°C alebo -65...+1150°C

-85,0...+199,9°F alebo -85...+1999°F
Rozlíšenie 0,1 alebo 1°C (0,1°F alebo 1°F)
Presnosť -65,0...199,9°C ±0,05% z MH±0,2% FS

-65...1155°C ±0,1% z MH±0,2% FS
Vplyv teploty 0,01%/K
Referenčný bod ± 0,3°C
Pripojenie snímača 2 - pólový normalizovaný plochý konektor

(beztermonapäťový) vhodný pre všetky

snímače teploty NiCr-Ni(typ K)
Ofset a strmosť digitálne nastavenie nulového bodu a

korekcia strmosti pre dosiahnutie vyššej

presnosti merania
Displej 31 miestny, 13mm vysoký LCD
Pracovná teplota -25 až +50°C
Skladovacia teplota -25 až +70°C
Napájanie batéria 9V typ IEC6F22 /súčasť dodávky/
Vzorkovanie ~ 3 merania za sekundu
Odber prúdu ~ 0,15 mA
Životnosť batérie ~ 2000 prevádzkových hodín
Kontrola stavu batérie "BAT"
Funkcia Auto - Off nastaviteľná od 1 do 120 min alebo trvalá

prevádzka
Pamäť min - max min a max hodnoty sú ukladané do pamäte
Funkcia Hold stisnutím tlačítka sa zobrazí posledná

meraná hodnota
Rozmery 142x71x26 mm /švh/
Hmotnosť 135g