Max. zobrazovací rozsah -19999...+19999 číslic
Meracie rozsahy podľa pripojeného snímača
Preťaženie podľa pripojeného snímača
Rozlíšenie podľa pripojeného snímača
Presnosť /prístroj/
±0,1% FS ±1 číslica /pri menovitej
teplote=25°C
Tlakové jednotky
mbar,bar,Pa,kPa,MPa,mmHg,PSI,m
nastavenie cez klávesnicu
Displey 2x41 miestny LCD
Napájanie batéria 9V, sieťový zdroj
Nastavenie snímačov
digitálne nastavenie nulového bodu a
strmosti
Pamäť špičiek 1 ms
Merací cyklus: "slow"
4 merania /s
"fast" /s filtrom/ 1000 meraní/s
Loggerové funkcie:
ručne: 99 dátových sád
cyklicky: 10000
/max 64 radov merania/
Odber prúdu
max 1,6 mA /slow/
max 7 mA /fast=1000Hz/
Pracovná teplota -25 až +50°C 0-95% r.v.
Aut. vypnutie prístroja
1-120 min /dá sa vypnúť/
Rozmery 142x71x26 mm /švh/
Hmotnosť 150g