Merací rozsah   0,0 až 100,0 hmot.%, -25,0 až +50.0°C
  Rozlíšenie   0,1% príp. 0,1°C
  Presnosť prístroja   (pri teplote 25°C)
  drevo:± 0,2 hmot% (platí v rozsahu 6 až 30%)
  stavebné látky: ±0,2hmot.%
  Prev. teplota   -25°C až +50°C
  Sklad. teplota   -25°C až +70°C
  Rel. vlhkosť   0 - 95% rel. v.( bez orosenia )
  Napájanie   9V batéria, typ IEC6F22
  Odber prúdu   ca. 2,5 mA
  Rozmer, hmotnosť   142 x 71 x 26mm , 175g
  Púzdro   nárazuvzdorné ABS, tlačidlá kryté fóliou
  s krytím IP65, integrovaný záves s podperou
  Funkcie   Hold, Auto - hold, Sort, Auto power Off
  Loger funkcie   manuál: 99 pamäť. miest na uloženie meraných
   údajov
  (ovládanie cez zbernicu alebo klávesnicu)

  cyklycky: 10 000 pamäťových miest na uloženie
   meraných údajov
  ( ovládanie cez zbernicu )

  voľne nastaviteľný cyklus záznamov
   (30 sec - 1 hod)

  štart a nastavenie záznamov možno vykonať
  klávesnicou alebo cez zbernicu

  k načítaniu a spracovaniu údajov slúži software
  GSOFT 3050

  presný čas: - záznamy sú dopĺňané aktuálnym
  časom a dátumom

  štyri voľné programy slúžia na uloženie
  vlastných ľubovoľných programov