PRÍSLUŠENSTVO GREISINGER

GMK 38 - merací kábel, prepojenie medzi
prístrojom a sondou, ca. 0,9 m

cena € - 33,00
( bez DPH )


GHE 91 - elektróda so zarážacím kladivom

cena € - 137,00
( bez DPH )

GSE 91 - zarážacia elektróda

cena € - 86,60
( bez DPH )

GSG 91 - meracia sonda

cena € - 86,60
( bez DPH )

GBSK 91 - kartáčová sonda (pár), dĺžka 100 mm
cena € - 51,20
( bez DPH )

GLP 91 - kontaktná pasta
cena € - 27,00
( bez DPH )

GSP 91 - kolískový senzor na meranie povrchov (papier, textílie a pod.)
cena € - 89,00
( bez DPH )

GEF 38 - zasúvacia elektróda (pár) na vlhkosť papiera a pod.
cena € - 67,10
( bez DPH )

GTF 38 - snímač teploty NiCr - NI O2,2 x 25 mm
cena € - 49,30
( bez DPH )

GES - 38 - snímač teploty NiCr - Ni vpichový O4 x 150 mm
cena € - 53,00
( bez DPH )

GES - 175 - snímač teploty NiCr zapichovací,pre mäkké plast. materiály
cena € - 49,40
( bez DPH )

ST - RN - púzdro na prístroje GMH 3830 a GMH 3850
cena € - 35,30
( bez DPH )

GKK 3100 - prístrojový kufor 275 x 229 x 83 mm
vystlaný penou pre vhkomery, s príslušenstvom

cena € - 21,00
( bez DPH )

GKK 3500 - prístrojový kufor 394 x 294 x 106 mm vystlaný penou pre vlhkomery, s príslušenstvom
cena € - 44,30
( bez DPH )

GSOFT 3050 - Windows Software na nastavenie
a vytlačenie uložených dát z pamäte prístroja

cena € - 85,50
( bez DPH )

GRS 3100 - RS232 - konvertor rozhrania
cena € - 67,80
( bez DPH )

USB 3100 N - USB - konvertor rozhrania
cena € - 68,00
( bez DPH )

GNG 10/3000 - napájací zdroj 10,5 V/10mA
cena € - 41,20
( bez DPH )